Proje Yayınlar

Actual Medicine

Olgularla Respiroloji C1 S1 2018

İÇİNDEKİLER

1 İnfektif Endokardit Tanılı Hastada  Pulmoner Tutulum

Pulmonary Ingestion in Patient with Infective Endocarditis

Uzm.Dr. Gamze ÇAVUŞOĞLU

Ankara Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara

5 Nadir Bir Öksürük Nedeni: Hamman Sendromu

An Unusual Cause of Cough: Hamman’s Syndrome

Uzm.Dr. Mehmet ÜNLÜ

Özel Medikent Hastanesi Lüleburgaz, Kırklareli

10 Göğüs Duvarı Tüberkülozu

Chest Wall Tuberculosis

Yrd.Doç.Dr. Muzaffer SARIAYDIN

Özel Avcılar Anadolu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

13 Akciğerde Kitleyi Taklit Eden Tüberküloz Olgusu: Unutulmaması Gereken Eski Bir Düşman

A Case of Tuberculosis Imitating Mass in the Lung: An Old Enemy That Must Not Be Forgotten

Uzm.Dr. Pınar MUTLU, Prof.Dr. N. Arzu MİRİCİ, Dr. Şahinur Aycan ALKAN

Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çanakkale 

17 Astım-KOAH Overlap 

Asthma-COPD Overlap

Uzm.Dr. Murat CİRİT

Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir

Devanı için Üye Girişi % Else %>

Değerli Meslektaşlarım, 

Olgularla Respiroloji Dergisi, meslek hayatımız boyunca karşımıza çıkabilecek olguları bir araya getirerek güncel literatür bilgileri eşliğinde çözümler ve tartışmalar ile hekimlik eğitimimizdeki dinamizmi sürdürmeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Ülkemizin farklı köşelerinden her bir hekim arkadaşımızın kendi yorumları ile dile getirdiği ve çözümlediği bu olgu değerlendirmelerinin günlük klinik pratiğimize ışık tutması bakımından son derece önemli olduğunu düşünmekteyim. Olgular eşliğinde yapmayı amaçladığımız bu eğitimlerin daha keyifli ve daha aktif bir öğrenmeye katkı sağlayacağını umut ediyorum.

2018 yılının bu ilk sayısında; pulmoner bulgular ile ortaya çıkan bir infektif endokardit olgusu, klinik pratiğimizde çok sık karşılaştığımız öksürük semptomunun nadir bir nedeni olarak karşılaşılan Hamman Sendromu olgusu, tüberkülozun nadir bir görünümü olan göğüs duvarı tüberkülozu olgusu, tüberküloz olgularında özellikle ayırıcı tanı zorluğuna yol açabilmesi açısından önemli olan   kitle lezyonu şeklinde ortaya çıkan bir pulmoner tüberküloz olgusu ve ve son olarak da astım-KOAH birlikteliği mevcut bir olgu güncel literatür bilgileri eşliğinde sunulmuştur. 

Bu sayıdaki olgu ve tartışmaların günlük pratikteki uygulamalara katkı sağlamasını umut ederek, tüm meslektaşlarıma çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum.

Prof.Dr. Birsen Pınar YILDIZ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SAUM

GERİ DÖN