Haberler

Actual Medicine

Türkiye’de İlk Kez Yerli ve Milli Olarak Biyobenzer Parathormon Üretildi

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Fikrettin Şahin, Prof.Dr. Erhan Ayşan ve Dr.Öğr. Üyesi Emrah Nikerel’in önderlik ettiği kalabalık bir ekiple 5 milyon TL’lik yatırım ve iki yıl süren yoğun bir çalışma sonucunda Türkiye’de ilk kez biyobenzer parathormon üretimi gerçekleştirildi. Hor monun üretim aşamasında son noktaya gelinmiş olup ruhsatlandırma süreci sonrasında raflarda olması bekleniyor.

Türkiye’de ilk kez biyobenzer parathormon üretmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Prof.Dr. Erhan Ayşan bu gelişmenin önemini şöyle anlattı: “Ülkem adına sevinçle belirtmek istiyorum ki, Türkiye’nin ilk parathormonunu Yeditepe Üniversitesi’nde ürettik. Bu şimdiye kadar ülkemizde gerçekleşmemiş bir süreç. Bu hormon biyobenzer ilaç kategorisindedir. Biyobenzer ilaç, gerçeğinin benzeri demek. Günümüzde biyobenzer ilaçlar çok revaçta. Şu an dünyadaki tüm ilaçların yaklaşık %20'sini biyobenzer ilaçlar oluşturuyor. Bu oranın 2025'te %70’lere çıkması öngörülüyor. Ürettiğimiz parathormon da biyobenzer bir ilaç. Mutluyuz çünkü iki yıllık bir Ar-Ge çalışmasından sonra hem insanlara faydalı olacak hem de ülkemizin ilaç giderlerini ciddi şekilde azaltacak bir hormon ürettik.”

Parathormonun, menopoza giren kadınlarda görülen kemik erimesinde kullanılabileceğini belirten Prof.Dr. Erhan Ayşan, “Kullanım alanlarının başında parathormon eksikliği yaşayanlar geliyor. Diğer önemli popülasyon, kemik eklem hastaları; kemik erimeleri, özellikle kadınlarda ileri yaşlarda yaygın olarak görülen osteoartritler, artrozlar. Nüfusun yaklaşık yarısı kadın. Ortalama insan ömrünün uzamasıyla birlikte menopoza giren kadın sayısı arttı. Her menopoza giren kadın belli düzeylerde kemik erimesi sorunu yaşıyor. Tedavi gerektiren kadınlarda bilinen en etkili ilaç biyobenzer parathormon uygulaması. Ancak hem Türkiye’de hem de dünyada bu ilaç yeterli düzeyde kullanılamıyor. Çünkü çok pahalı. Biz bunu %100 yerli ve milli olarak üretip, eczane raflarına koyduğumuzda fiyatı çok daha ulaşılabilir olacak üstelik ülkemiz bunu yurt dışından ithal etmek zorunda da kalmayacak” dedi.

Dünyanın sentetik ilaçlardan biyoteknolojik ilaçlara yöneldiğini belirten Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Fikrettin Şahin; “Bunu üretebilmek için tecrübeye, yetişmiş bilim insanlarına, Ar-Ge laboratuvarlarına, bu laboratuvarlardan çıkan ürünleri de son kullanıcıya yönelik ürüne dönüş türecek pilot tesislerde üretim altyapısına ihtiyaç var. Bunların tümüne sahibiz” dedi. Dr. Öğretim Üyesi Emrah Nikerel, “Biyoteknolojik ilaçlarda fikirden raftaki ürüne giden yol, genetik çalışmaların yanı sıra, üretim safhasında mühendislik yaklaşımlarını da gerektiriyor. Üniversitemizde bu vizyonun ve teknik donanımın olması çok önemli” diye ekledi.

Türkiye’nin yurt dışından getirdiği ilaçların yaklaşık %30’unun biyobenzer ilaçlar olduğunu belirten Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof.Dr. Erhan Ayşan; “%30 küçük bir oran gibi dursa da, biz en çok dövizi bu ilaçlara ödüyoruz. Bir kilogram biyobenzerin Türkiye’ye maliyeti 1 milyon $, oysa 1 kilogram kimyasal ilacın maliyeti sadece 17$.Dolayısıyla bu hormon ülkemizde üretilmeye başladığında ekonomiye ciddi katkı sağlayacaktır” dedi.

Parathormonun yarattığı etkiyi oluşturabilmek için 20’nin üzerinde farklı ilaç kullanılması gerektiğini belirten Prof.Dr. Fikrettin Şahin; “Parati roid hormonunun yetersizliği durumunda endokrinolojik sistemde birçok hastalığın altyapısı oluşuyor. Eğer biyobenzer parathormon kullanıyorsanız bu kimyasal ilaçları kullanmanıza gerek kalmıyor. Sağlık sektörü; tıpkı savunma ve enerji gibi öncelikli sektörlerdendir. Bu sektörlerdeki ürünlerin yerli ve milli üretilmesi ülkemizin uluslararası çıkarları için çok önemlidir. Biz de yerli ve milli üretime önemli katkılar sağlayan bir kurum olduğumuzu bu ürünümüzle sergiledik” dedi.

GERİ DÖN

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, Actual Medicine dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. Actual Medicine, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.
Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında Actual Medicine dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.