Misyonumuz

Actual Medicine

Misyonumuz

Medical Network yayın grubu olarak uzman kadromuz ve tüm yayınlarımızı okuyucusuna ulaştırmadaki geniş ağımız ile tıp dünyasına yeni yayınlar kazandırmaya devam etmekteyiz.

Actual Medicine Actual Medicine Her branştan doktorlarımızın derlemeleri, makaleleri ve röportaj larından oluşan dergimiz, renkli ve aktüalite say faları ile tıp fakültesi öğrencilerinden, uzmanlara kadar sağlık dünyası içinde geniş okuyucu kitlesi ile en çok baskı yapan tıp dergisi olma özelliğini korumaktadır.

Periyodu: Periyodu: İki Ayda Bir (Yılda 6 Sayı) 

Yayın Dili: Yayın Dili: Türkçe

Dağılım Profili Dağılım Profili Branşlara göre: Dahiliye, Jinekoloji, Genel Cerrahi ve Cerrahi Bilimleri, Pediatri, Kardiyoloji, Oftalmoloji, İnfeksiyon Hastalıkları, Nöroloji, Psikiyatri, Fizik Tedavi, Onkoloji,Der matoloji, Kulak Burun Boğaz, Ortopedi, Üroloji, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Romatoloji, Anestezi, Diş Hekimi, Pratisyen, İntern, Stajyer, Eczacı.

Kurumlara göre: Kurumlara göre: Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Özel Has ta ne ler, Sağ lık Meslek Liseleri, Sağlık Bakanlığı Protokol, Tıp Fakülteleri Kütüphaneleri. 

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, Actual Medicine dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. Actual Medicine, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.
Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında Actual Medicine dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.