Misyonumuz

Actual Medicine

Misyonumuz

Medical Network yayın grubu olarak uzman kadromuz ve tüm yayınlarımızı okuyucusuna ulaştırmadaki geniş ağımız ile tıp dünyasına yeni yayınlar kazandırmaya devam etmekteyiz.

Actual Medicine Actual Medicine Her branştan doktorlarımızın derlemeleri, makaleleri ve röportaj larından oluşan dergimiz, renkli ve aktüalite say faları ile tıp fakültesi öğrencilerinden, uzmanlara kadar sağlık dünyası içinde geniş okuyucu kitlesi ile en çok baskı yapan tıp dergisi olma özelliğini korumaktadır.

Periyodu: Periyodu: Aylık (Yılda 12 Sayı) Aylık (Yılda 12 Sayı)

Yayın Dili: Yayın Dili: Türkçe

Dağılım Profili Dağılım Profili Branşlara göre: Dahiliye, Jinekoloji, Genel Cerrahi ve Cerrahi Bilimleri, Pediatri, Kardiyoloji, Oftalmoloji, İnfeksiyon Hastalıkları, Nöroloji, Psikiyatri, Fizik Tedavi, Onkoloji,Der matoloji, Kulak Burun Boğaz, Ortopedi, Üroloji, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Romatoloji, Anestezi, Diş Hekimi, Pratisyen, İntern, Stajyer, Eczacı.

Kurumlara göre: Kurumlara göre: Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, Özel Has ta ne ler, Sağ lık Meslek Liseleri, Sağlık Bakanlığı Protokol, Tıp Fakülteleri Kütüphaneleri.