Kitaplar

Actual Medicine
PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARI

PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARI

Editör

Prof.Dr. Meral BEKSAÇ

 

Anlamı Beli̇rlenmeyen Monoklonal Gammopati̇

Uzm. Dr. Sevil SADRİ

Smoldering Multipl Miyelom

Doç. Dr. Nur SOYER

Yeni Tanı Multipl Miyelom Tedavisinde Güncel Durum

Prof.Dr. Meral BEKSAÇ

Amiloidoz

Doç. Dr. Ayşe SALİHOĞLU

Waldenström Makroglobülinemisi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa MERTER

Polinöropati, Organomegali, Endokrinopati, Monoklonal Protein ve Cilt Değişiklikleri (POEMS) Sendromu

Doç. Dr. İstemi SERİN

Soliter Plazmositomlar

Öğr. Gör. Dr. Alpay YEŞİLALTAY

Hafif Zincir Depo Hastalığı

Dr. Öğr. Üyesi Ayfer GEDÜK

Nadir Görülen Monoklonal Gammopati Sendromları

Doç. Dr. Zehra NARLI ÖZDEMİR, Doç. Dr. Ozan SALİM

Otolog Kök Hücre Nakli Öncesi Mobilizasyon

Doç. Dr. Güldane CENGİZ SEVAL

Plazma Hücre Hastalıklarında Nükleer Tıbbın Yeri

Prof. Dr. Elgin ÖZKAN

Tanıda ve Kalıntı Hastalığın Ölçümünde Güncel Tekniklerin Önemi

Prof. Dr. Gülderen YANIKKAYA DEMİREL

Tedavi Protokolleri

 

https://mndijital.medicalnetwork.com.tr/plazma-hucre-hastaliklari/

Detay
MİNİMAL İNVAZİF TORASİK YAKLAŞIMLARI

MİNİMAL İNVAZİF TORASİK YAKLAŞIMLARI

Editörler

Prof. Dr. Muzaffer METİN

Doç. Dr. Celal Buğra SEZEN

Yardımcı Editör

Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZGÜL

 

GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ

1 Rijit Bronkoskopi

Olcay AYÇİÇEK

2 Girişimsel Pulmonolojide Soğuk ve Sıcak Uygulamalar

Onur Fevzi ERER

3 Minimal İnvazif Torasik Yaklaşımlar Hava Yolu Stentleri

Efsun Gonca UĞUR CHOUSEIN, Mehmet Akif ÖZGÜL

4 Benign Hava Yolu Stenozları ve Yönetimi

Demet TURAN, Mehmet Akif ÖZGÜL

5 Malign Hava Yolu Stenozları Yönetimi

Zafer AKTAŞ

6 Endobronşiyal Ultrasonografi

Ersin GÜNAY, Sibel GÜNAY

7 Endoskopik Ultrasonografi

Sibel YURT

8 Bronşiyal Termoplasti

Aysu Sinem KOÇ, Erdoğan ÇETİNKAYA

9 Periferik Akciğer Lezyonlarında Navigasyonel Bronkoskopi

Güler ÖZGÜL, Aydın ÇİLEDAĞ

10 Bronkoskopik Akciğer Hacim Azaltıcı Yöntemler

Deniz DOĞAN, Cantürk TAŞÇI

11 Robotik Bronkoskopi

Barış DEMİRKOL, Erdoğan ÇETİNKAYA

 

MİNİMAL İNVAZİF CERRAHİ

12 VATS Sempatektomi

Mustafa Vedat DOĞRU, Yasemin Ece DEMİRKOL, Celal Buğra SEZEN

13 Videotorakoskopik Hacim Küçültücü Cerrahi

Volkan ERDOĞU, Yaşar SÖNMEZOĞLU, Özkan SAYDAM

14 Videotorakoskopik Lobektomi, Segmentektomi, Pnömonektomi

Meral Selin ONAY MAHMUTİ, Cemal AKER, Muzaffer METİN

15 İleri Evre Tümörlerde VATS Rezeksiyonlar

Kenan Can CEYLAN, Arkın ACAR

16 Uniportal Video Yardımlı Göğüs Cerrahisi

Mehlika İŞCAN, Akif TURNA

17 Videotorakoskopik Dekortikasyon

Erhan ÖZER, Hüseyin MELEK

18 Mediyastinal Hastalıklarda Videotorakoskopik Cerrahi

Yunus SEYREK, Onur Volkan YARAN, Levent CANSEVER

19 VATS İle Diyafram Cerrahisi

İrfan YALÇINKAYA

20 VATS Komplikasyon ve Kriz Yönetimi

İlker KOLBAŞ, Çağatay TEZEL

21 VATS Özofagus Cerrahisi

Atilla EROĞLU, Yener AYDIN, Ali Bilal ULAŞ

22 Robotik Cerrahi

Murat AKKUŞ, Celal Buğra SEZEN

Detay
Protrombin Kompleks Konsantresinin Tedavideki Yeri ve Önemi

Protrombin Kompleks Konsantresinin Tedavideki Yeri ve Önemi

4 Acil Servise Varfarine Bağlı Kanama ile Başvuran Hastaların İlaç Tedavilerinin Maliyet ve Yatış Süresi Açısından Karşılaştırılması

Erdal DEMİRTAŞ, Emine EMEKTAR

7 Varfarin İlişkili İntrakraniyal Kanamalarda Protrombin Kompleks Konsantresi Kullanım Deneyimlerimiz

Adem ÇAKIR, Zeynep KARAKAYA, Mehmet Göktuğ EFGAN

10 Acil Serviste Varfarine Bağlı Antikoagülan Etkinin Geri Çevrilmesinde İnsan Protrombin Kompleksi ve Taze Donmuş Plazma Uygulamalarının Karşılaştırılması

Ertuğrul ALTINBİLEK, Derya ÖZTÜRK

16 Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine Varfarin Aşırı Dozuna Bağlı INR Yüksekliği Nedeni ile Başvuran Hastalara Yaklaşımın Araştırılması

Taner ŞAHİN, Oğuzhan BOL, Murat ÇELİK, Alihan ERYILMAZ

25 Acil Tıp Kliniğinde Protrombin Kompleks Konsantresi Kullanımına Bağlı Deneyimlerimiz

İlker ŞİRİN, Elif HAMZAÇEBİOĞLU, Yasemin YILMAZ AYDIN, Gülşen ÇIĞŞAR, Engin Deniz ARSLAN

28 Varfarin Kullanımına Bağlı Kanama ile Acil Servise Başvuran Hastalarda Taze Donmuş Plazma ve Protrombin Kompleks Konsantresi Kullanım Özelliklerinin Karşılaştırılması

Sevinç TAŞ ÇAYLAK, Hakan ÇİLELİ, Murat PEKDEMİR, Serkan YILMAZ, Nurettin Özgür DOĞAN, Elif YAKA

33 K Vitamini Antagonistlerine Bağlı İntrakraniyal Kanamalarda Protrombin Kompleks Konsantresinin Etkinliği

Ali Kemal YILDIZ, Meltem Songür KODİK, Sevgi ÖZTÜRK, Güçlü Selahattin KIYAN

36 Oral Antikoagülan Kullanan ve İntrakraniyal Kanaması Olan Hastada Preoperatif Yaklaşım

Ayça KOCA, Müge GÜNALP, Sinan GENÇ, Ahmet Burak OĞUZ, Onur POLAT, Serdar GÜRLER

39 Bir Kardiyak Acil: Varfarin Aşırı Dozu ile İlişkili Hemoperikardiyum Olgu Sunumu

Adem ÇAKIR, Zeynep KARAKAYA, Umut PAYZA, Mehmet Göktuğ EFGAN, Fatih Esad TOPAL

42 İntraparankimal Hematom Olgusunda Tekrarlayan Protrombin Kompleks Konsantresi Uygulaması

Alper BOZDOĞAN, Funda KARBEK AKARCA, Murat ERSEL

45 Acil Hekimlerinin Kanayan Sorunu; Kanama Bozukluğu Olan Kritik Hasta Yaklaşımında Protrombin Kompleks Konsantresi Yaklaşımı

Ekim SAĞLAM GÜRMEN

48 Subdural Hematom Hastasında Preoperatif Protrombin Kompleks Konsantresi Kullanımı 

Emre ÖZGEN, Burcu TÜRKÖZ, Murat YÜCEL, Murat GÜZEL

51 Kanama Diatezi ve Aktif Hematokezyaya Eşlik Eden Akut İskemik İnme

Emre ÜSTSOY, Fatma Naile ÇAPAR AKTEMUR, Meltem Songür KODİK, Güçlü Selahattin KIYAN

54 INR Yüksekliğine Sekonder Akut Batın Durumunda Protrombin Kompleks Konsantresi Kullanımı: Olgu Sunumu

Fatma KOLBAŞ, Rıza GÜCAL, Melike DELİPOYRAZ, Abdullah ALGIN, Serkan Emre EROĞLU

57 Karın Ağrısı ile Başvuran Hastada Varfarin Kullanımına Bağlı İntramural Hematom

Yasemin YILMAZ AYDIN, Elif HAMZAÇEBİOĞLU, İlker ŞİRİN, Mustafa ARSLAN, İsmail BORAZAN, Gülşen ÇIĞŞAR, Engin Deniz ARSLAN

59 Antikoagülan Doz Aşımı Sonucu İntrakraniyal Kanama

Kerem AÇIKGÖZ

61 Acil Ameliyat Öncesi Protrombin Kompleks Konsantresinin Başarısı

Mustafa İPEK, Ahmet YEŞİL, Mahmut YAMAN, Abdullah ŞEN, Ramazan YİĞİT, Hasan Mansur DURGUN, Ercan GÜNDÜZ, Mehmet ÜSTÜNDAĞ, Cahfer GÜLOĞLU

63 Gastrointestinal Sistem Kanamasında Protrombin Kompleks Konsantresinin Stratejik Önemi

Ahmet YEŞİL, Mustafa İPEK, Mahmut YAMAN, Abdullah ŞEN, Fırat EKİN, Recep DURSUN, Mustafa İÇER, Murat ORAK, Cahfer GÜLOĞLU

65 Subaraknoid ve Subdural Kanama Bir Arada

Melek Ilgın KÖKÇAM, Kerem AÇIKGÖZ

67 Üç Farklı Olguda Protrombin Kompleks Konsantresi Etkinliği

Sinan YILDIRIM, Canan AKMAN, Behçet VARIŞLI

70 İntihar Amaçlı Varfarin Aşırı Alımı Olan Bir Vakada Protrombin Kompleks Konsantresi Deneyimimiz

Taner ŞAHİN

73 Kombine Faktör Eksikliği; Epistaksis ve Hematüri Şikayeti Olan Hasta

Cuma YILDIRIM, Şevki Hakan EREN, Esad KARADUMAN, Suat ZENGİN

75 Endoskopik Retrograd Kolanjiyo Pankreotograf İşlemi Öncesinde Kanama Bozukluğu Olan Kritik HastaYaklaşımında Protrombin Kompleks Konsantresi Kullanımı

Hasan ÖKMEN, Kıvılcım ULUSAN, İshak YILDIZ

78 Protrombin Kompleks Konsantresi Kulanımı Sonrası Dramatik INR Yanıtı: 3 Olgu Sunumu

Yasin AKGÜN, Ümit Can DÖLEK, Hatice Şeyma AKÇA, Serkan Emre EROĞLU

81 Varfarin ile Özkıyım: Bir Acil Toksikoloji Olgusu

Adem ÇAKIR, Zeynep KARAKAYA, Mehmet Göktuğ EFGAN

84 K Vitamini Antagonisti Kullanımı Sırasında Masif Hemotoraks: Protrombin Kompleks Konsantresi İçin Net Bir Endikasyon mu?

Özgür KARCIOĞLU, Merve YILDIRIM, Sıla ŞADILLIOĞLU, Özgür DİKME

Detay
TIBBI PARAZİTOLOJİ ATLASI

TIBBI PARAZİTOLOJİ ATLASI

TIBBI PARAZİTOLOJİ ATLASI
Prof.Dr. Kürşat ALTINTAŞ

Basım Yılı : 1996
ISBN: 975-567-003-3

Detay
DOĞUM HEKİMLİĞİ MATERNAL-FETAL TIP'TA ETİK VE YASAL BOYUT

DOĞUM HEKİMLİĞİ MATERNAL-FETAL TIP'TA ETİK VE YASAL BOYUT

• M.Sinan BEKSAÇ

• Şebnem AKİPEK ÖCAL

• İskender BAŞER

• Lügen CENGİZ

• Namık DEMİR 

• Gürhan FİŞEK

• Orhan GELİŞEN 

• Sadettin GÜNGÖR  

• Özdemir HİMMETOĞLU 

• Oktay KADAYIFÇI

• Acar KOÇ 

• Gülay KURTAY 

• Kemal ÖZTEKİN  

• Atıl YÜKSEL

Detay
JİNEKOLOJİ ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ & İNFERTİLİTE JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ-2 CİLT

JİNEKOLOJİ ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ & İNFERTİLİTE JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ-2 CİLT

Genel Jinekoloji

M.Sinan BEKSAÇ • Namık DEMİR • Z.Selçuk TUNCER

Üreme Endokrinolojisi & İnfertilite

Hikmet HASSA • M.Bülent TIRAŞ • Hakan YARALI

Jinekolojik Onkoloji

Ali AYHAN • Derin KÖSEBAY • Kunter YÜCE

Genel Jinekoloji

M.Sinan BEKSAÇ • Namık DEMİR • Z.Selçuk TUNCER

Üreme Endokrinolojisi & İnfertilite

Hikmet HASSA • M.Bülent TIRAŞ • Hakan YARALI

Jinekolojik Onkoloji

Ali AYHAN • Derin KÖSEBAY • Kunter YÜCE

Detay

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, Actual Medicine dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. Actual Medicine, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.
Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında Actual Medicine dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.