Proje Yayınlar

Actual Medicine
Pratik Hayatımızdaki Yaklaşımlara Uzman Yorumları

Pratik Hayatımızdaki Yaklaşımlara Uzman Yorumları

EDİTÖRDEN

Prof. Dr. Mehdi ZOGHİ

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı

Değerli Meslektaşlarım,

Kardiyovasküler alanındaki uluslararası kılavuzlar, yeni kanıtlar doğrultusunda peyderpey güncellenmektedir. Ancak önerilerin bir bölümünün kanıt düzeyini uzman görüşüne dayandırmaktadır. Hatta kimi zaman bazı tedaviler hakkında kılavuzlarda herhangi bir öneriye rastlanmamaktadır. Bu gibi durumlarda kendi tecrübe ve görüşlerimizle hareket etmek durumunda kalıyoruz. Bu doğrultuda konu olan tedaviler hakkında yaptığım aşağıdaki iki anketin sonuçlarını ve uzman görüşlerini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Detay
Kronik Miyeloid Lösemi Tedavisinde European LeukemiaNet 2020 Önerileri

Kronik Miyeloid Lösemi Tedavisinde European LeukemiaNet 2020 Önerileri

EDİTÖRDEN

Doç. Dr. Tayfur TOPTAŞ

Değerli Meslektaşlarım,

Avrupa Lösemi Ağı (ELN), Avrupa Birliği tarafından kurulan, fonlanan, mevcut durumda üyelerinin araştırmaları ve destekleri ile çalışmalarını yürüten bir bilimsel araştırma ağı olarak faaliyet göstermektedir. Kronik miyeloid lösemi (KML) ile ilgili mükemmeliyete dayalı bir işbirliği geliştirmeyi hedeflemiştir. Nitekim bunu da kısa bir zamanda gerçekleştirmeyi başarmıştır.

Panelin ilk önerileri 2006 yılında Blood dergisinde yayımlanmıştır.1 Bu önerilerde imatinible ilgili deneyimlerin henüz kısıtlı olmasına rağmen, KML’li hastalarda birinci basamak tedavide tercih edilmesi, tedaviye direnç/intolerans gelişmesi durumunda imatinibin daha yüksek dozlarına çıkılması, deneysel ilaçların kullanılması ve allojeneik kök hücre transplantasyonu (allo-KİT) yapılması önerilmiştir. Bunun yanı sıra tedavi hedefleri tanımlanmıştır. Panel 2009 ve 2013 yıllarında iki güncelleme daha yapmıştır.

Son 7 yıl içinde özellikle tedavisiz remisyon (TFR), jenerik imatinibler, moleküler tanı testlerindeki iyileşmeler, buna bağlı olarak tedavi hedeflerinin yeniden belirlenmesi ihtiyacı ve KML skorlama sistemlerindeki yenilikler (KML ilişkili ölümü öngördüren EUTOS uzun dönem skoru (ELTS)) gibi nedenlerden dolayı panel, toplam altı buluşma neticesinde bir öneri güncellemesi daha yapmıştır.

Aşağıda detaylarını bulabileceğiniz üzere mevcut ELN önerilerinin en önemli başlığı olan TFR, KML’li hastalarda hem maliyetin azaltılması hem yan etkilerden korunma hem de kür sağlanması yolunda etkin bir adım olarak oldukça önemlidir. Birinci basamakta 2. kuşak tirozin kinazların (TKİ) kullanımı ile hızlı bir derin moleküler yanıt elde edilmektedir. Bununla birlikte 2. kuşak tirozin kinazlar ile elde edilen derin moleküler yanıt oranlarının imatinible benzer olduğu belirtilmiştir (~%50). Öte yandan geride bıraktığımız son 7 yıl içindeki en önemli gelişmelerden bir diğeri de jenerik imatiniblerin tüm dünyada yaygın olarak kullanılır hale gelmesidir. Bu sayede ilaç maliyetleri azaltılmış, olanakları kısıtlı hasta ve ülkeler tedaviye erişebilir hale gelmiştir. TFR’nin giderek artan önemi, 2. kuşak TKİ’lerin yüksek maliyetleri ve 2. kuşak TKİ’lerle elde edilen moleküler yanıt derinliklerinin üstünlüklerine dair belirsizlikler jenerik imatinibleri bu önerilerde ön plana çıkarmıştır. Panel, bazı hastalar hariç TFR elde etmek amacıyla ilk kullanılacak ilaç olarak jenerik imatinibleri önermektedir.

Kılavuzla2 ilgili detayları bu yazıda bulabilirsiniz.

Detay
ASCO 2020 Sanal Kongresi İzlenimleri

ASCO 2020 Sanal Kongresi İzlenimleri

EDİTÖRDEN

Prof.Dr. Saadettin KILIÇKAP

Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü

PANDEMİ GÖLGESİNDE ASCO 2020 VIRTUAL MEETING

Her yıl Amerika’nın Şikago kentinde yapılan ASCO Meeting biz onkologlar için heyecan verici bir deneyim olmaktan ziyade farklı iletişim ve ilişkilerin kurulması için de oldukça önemliydi. Uçakla yapılan uzun yolculuk sırasında yapılan soh betler ve kongre merkezinde bir meslektaşını görünce yabancı bir ülkede olmanın verdiği sevincin ötesinde çalışma sonuçlarının ilk kez sunulacak olması ve ona ilk ağızdan canlı olarak ulaşma isteği hep heyecanı en üst seviyede tutmaya neden olmuştur. Tabi yeni öğrenilen bilgilerin özellikle klinik pratiği değiştirmesi muhtemel sonuçların bir diğer meslektaşınızla paylaşılması, tartışılması ve eleştirel bir bakış açısıyla yorumlanması kayda değer haz vericiydi. Ama biz, bu yıl bu hazzı farklı şekilde ve farklı duygularla yaşadık.

İnsanoğlunun 100 yılda bir görebileceği bir pandemi bu yıl tüm dünyayı etkiledi. Aralık ayında basından takip ederken uzakta, hem de çok uzaklarda olan bir enfeksiyonun tüm dünyayı kısa sürede bu derecede etkileyebileceği kimin aklına gelebilirdi? Yeni tip SARS Cov-2 yani hepimizin aşina olduğu ismiyle korona virüsü önce Çin başta olmak üzere Uzakdoğu ülkelerini ve sonrasında başta İtalya ve İspanya olmak üzere Avrupa ülkelerini etkilemeye başladı. Ülke olarak salgının en az hasarla atlatılması amacıyla alınan bir dizi tedbirler sayesinde salgınla henüz bizim ülkede kayıtlara geçmiş bir vaka yokken mücadeleye başladık. Ülkemizde ilk vakanın 11 Mart 2020 tarihinde görülmesini takiben birden fazla kişiyle yapılan tüm toplantılar ve seyahatlere kısıtlamalar getirildi. İşte bu kısıtlamalar doğrultusunda ülkemizde yapılacak her türlü kongre ve organizasyon da dahil olmak üzere ulus lararası kongreler de online olarak yapılmak üzere yeniden tasarlandı. Bu sayede tarihinde ilk kez her yıl dünyada 40.000’e yakın sağlık çalışanın katıldığı ASCO 2020 Meeting Online “Virtual” olarak yapıldı. Aslına bakarsanız bu şekilde kongrenin yapılması da bizlere farklı deneyimler kazandırdı. Örneğin kongrelerin artık çok uzak mesafelere kadar giderek yapılma yabileceğini de anlamış olduk. Ancak aslına bakarsanız “Kongreyi yerinde izlemenin tadını alabildik mi?” diye sorarsanız cevabım “Hayır” olacaktır.

Detay
2020 Uzaktan Erişimli 37. Dünya Oftalmoloji Kongresi'ne Bakış

2020 Uzaktan Erişimli 37. Dünya Oftalmoloji Kongresi'ne Bakış

EDİTÖRDEN

Prof.Dr. Yonca AYDIN AKOVA, FEBO

Bayındır Hastanesi Göz Kliniği Direktörü

Güney Afrika’nın Capetown kentinde yapılması planlanan 37. Dünya Oftalmoloji Kongresi COVID-19 pandemisi nedeniyle tamamen sanal olarak WOC 2020 E- Kongresi olarak yapıldı. Bu toplantının bilimsel programı tüm dünyadaki 182 Göz Hastalıkları Derneği ve 45 Göz Hastalıkları Alt Uzmanlık Derneği, Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere göz sağlığı ile ilgili çok sayıda kuruluşun aktif katılımıyla düzenlendi. Toplantıya 150’den fazla ülkeden çok sayıda göz hekimi katıldı. Üç gün süren toplantıda çok sayıda panel, endüstri destekli oturumlar, alt uzmanlık (subspecialty) toplantıları, sözel sunumlar, poster sunumları ve kurslar yer aldı. Bu toplantılarda dünyanın her köşesinden konularında uzman bilim adamları ve cerrahlar konuşmacı olarak yer aldı. Toplantı içerikleri önceden kaydedilerek toplantı sonrası 3 ay süreyle ulaşılabilir ve izlenebilir şekilde kullanıma açıldı. Bu nedenle toplantı içeriğinin, katılımcıların özellikle de genç göz hekimlerinin yararlanma oranını çok arttıracağı öngörülüyor.

Toplantıda oftalmolojinin her alanındaki yeni gelişmeler gözden geçirildi. Refraktif ve katarakt cerrahisinde yeni teknikler, EDOF ve multifokal göz içi lensleri, glokom tanı ve tedavisi ve cerrahisinde yenilikler, oküler yüzey hastalıklarında tanı ve tedavide yenilikler, kornea enfeksiyonları, keratokonus cerrahi tedavisi ve kornea cerrahi tekniklerindeki yenilikler, yapay zeka ve oftalmolojide kullanımı, orbital enfeksiyon ve inflamasyonlar, tiroid orbitopati ve oküloplastik cerrahideki yenilikler önde gelen panel toplantılarıydı.

Pediyatrik oftalmoloji alanında pediyatrik katarakt, glokom, pediyatrik kornea ve retina oturumlarının yanı sıra miyopi yönetimi paneli dikkat çekici toplantılardı.

Retina konusunda özellikle yaşa bağlı maküla dejeneransının tanı ve tedavisindeki yenilikler, OKTA’nın retina hastalıklarında kullanımı, medikal retinada ve vitreoretinal cerrahideki son gelişmeler tartışıldı.

WOC 2020 E-Kongre bülteni içeriğinde yer alan miyopi yönetimi, kontakt lensler/terapötik kontakt lensler, oküler yüzey hastalıkları-kornea cerrahisi, glokom, katarakt ve refraktif cerrahi konularındaki panellerin içerikleri ve güncel bilgiler konularında uzman hocalarımız tarafından özetlenerek sunulmuştur.

Detay
Olgularla KOAH Yönetimi

Olgularla KOAH Yönetimi

Değerli Meslektaşlarım

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) dünyada ve ülkemizde sık görülen ciddi sakatlık ve ölüme yol açan bir hastalıktır. KOAH’lıların %90’ında etiyolojide aktif ya da pasif sigara kullanımı sözkonusudur. Bunun yanında iç ortam hava kirliliği (biomass vb.) ve dış ortam hava kirliliği de hastalığın oluşmasında giderek daha fazla rol oynamaktadır. Dünyada en çok öldüren hastalıklar sıralamasında 3. sıraya yükselmiştir.  

KOAH’ın hekimler tarafından erken tanısı ve etkin tedavisi, hastalıkla ilişkili sakatlık ve ölüm oranlarını azaltacaktır. Diğer yandan KOAH ayırıcı tanısında yer alan ve KOAH’ı taklit eden hastalıklar da ayırıcı tanıda yer almaktadır. Bu nedenle ayırıcı tanıya da özen gösterilmelidir.

Bu yayında KOAH ayırıcı tanısında nadir görülen bir durum, KOAH’ın idame tedavisinin yönetimiyle ilgili bir olgu ve KOAH’ın neden olduğu mortaliteyi artıran başka bir hastalık örneği sunulmuştur. 

Olguları hazırlayıp sunan arkadaşlarıma teşekkür ediyor, okuyuculara yararlı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Oğuz KILINÇ


Detay
HEMATOLOJİ OLGULARI 2019

HEMATOLOJİ OLGULARI 2019

 Kronik Miyeloid Lösemi Hastalarında Gebelik Döneminde İmatinib Kullanımı

Prof. Dr. Meliha NALÇACI 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Detay

Kronik Miyelositer Lösemide Düzenli İmatinib Kullanımının Önemi

Prof. Dr. Ali Zahit BOLAMAN

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Aydın

Detay
HEMATOLOJİ OLGULARI Sayı 4 2019

HEMATOLOJİ OLGULARI Sayı 4 2019

Multipl Miyelom Tedavisinde Lenalidomidin Yeri ve Lenalidomid Tedavisinin Yönetimi

Prof.Dr. Rıdvan ALİ

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Bursa


Detay
HEMATOLOJİ OLGULARI Sayı 3 2019

HEMATOLOJİ OLGULARI Sayı 3 2019

Bortezomib Bazlı İndüksiyon ve Tandem Otolog Nakil Sonrasında Nüks Gelişen Multipl Miyelom/Amiloidozis Hastasında Lenalidomid/Deksametazon ile 

Uzun Dönemli Remisyon

Prof.Dr. Birol GÜVENÇ • Uzm.Dr. Hüseyin Derya DİNÇYÜREK

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Adana

Detay
HEMATOLOJİ OLGULARI Sayı 2 2019

HEMATOLOJİ OLGULARI Sayı 2 2019

Otolog Nakil Adayı Olmayan Multipl Miyelom Hastasında Şiddetli Biyokimyasal Relaps ve Sonrasında Lenalidomid’in Etkinliği

Prof.Dr. Nil GÜLER

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Denizli


Detay
MN HEMATOLOJİ OLGULARI Sayı 1 2018

MN HEMATOLOJİ OLGULARI Sayı 1 2018

Böbrek Yetmezliği Olan Multipl Miyelom Hastasında Otolog Hematopoetik Kök Hücre Nakli Öncesi ve Sonrası Dirençli / Nüks Hastalıkta Lenalidomid / Deksametazon’un Güçlü Etkinliği

Prof.Dr. Seçkin ÇAĞIRGAN

Medicalpark İzmir Hastanesi Hematoloji Kliniği ve Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu

 

Detay
Olgularla AKO

Olgularla AKO

İÇİNDEKİLER

1 Astım-Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Overlap                                  

Uzm.Dr. Soner Demirbaş

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Konya

10 Astım-Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Overlap  

Uzm.Dr. Evren Canel Karakaş

Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi, İstanbul

15 Astım-Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Overlap Olgusu

Uzm.Dr. Esma Ceylan Cantepe

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Malatya

21 Allerji Kliniğinde Bir Astım-Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Overlap Olgusu

Doç.Dr. Bülent Bozkurt

Lokman Hekim Üniversitesi Etlik Lokman Hekim Hastanesi  İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Kliniği Göğüs Hastalıkları Bölümü, Ankara


Detay
Olgularla Respiroloji C1 S3 2018

Olgularla Respiroloji C1 S3 2018

İÇİNDEKİLER

44 Post-op Komplikasyonlar: Üçü Bir Arada

Post-op Complications: Three in One

Uzm.Dr. Sabri Serhan OLCAY

Burdur Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Burdur 

48 Amfizemli Bir Olguda Sıradışı Semptomlar: Chiliaditi Sendromu  

Extraordinary Symptoms in a Patient with Emphysema: Chiliaditi Syndrome                               

Uzm.Dr. Münevver MERTSOYLU AYDIN

Özel T.T.S.İ.S. Kızılay Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Kayseri 

53 EBUS-TBİA ile Tanı Alan Karsinoid Tümör Olgusu

A Case of Carcinoid Tumor Diagnosed by EBUS-TBNA

Uzm.Dr. Ayperi ÖZTÜRK

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Pulmonoloji Kliniği, Ankara

57 Bir Ailede Tekrarlayan Spontan Pnömotoraks Öyküsü: Birt-Hogg-Dubé Sendromu

Recurrent Spontaneous Pneumothorax History in a Family: Birt-Hogg-Dubé Syndrome

Dr. Dilek KARADOĞAN*, Osman YILMAZ**, Dr. Hüseyin KOŞAK*, 

Dr. Maksude Esra KADIOĞLU***, Dr. Yavuz METİN***, Dr. Kerim TÜLÜCE****, 

Doç.Dr. Serdar CEYLANER*****, Dr. Songül ÖZYURT*, Dr. Bilge YILMAZ KARA*, 

Prof.Dr. Ünal ŞAHİN*, Prof.Dr. Adile Berna DURSUN******

* Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD, Rize

** Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Dönem Öğrencisi, Rize

*** Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD, Rize 

**** Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD, Rize

***** Intergen Genetik Tanı ve Uygulama Merkezi, Ankara

****** Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları ABD, Rize

Detay
KOAH Tedavisinda İnhaler Kortikosteroidlerin Yeri:

KOAH Tedavisinda İnhaler Kortikosteroidlerin Yeri:

EDİTÖRDEN

Prof.Dr. Sibel NAYCI

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı

İlk-orta-lise eğitimini İstanbul Kadıköy Kız Lisesi’nde tamamladı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Göğüs hastalıkları ihtisasını İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Has­tanesi’nde 1997 yılında tamamlayıp, göğüs hastalıkları uzmanı oldu. 1997-1998 yılları arasında Ankara Emek Verem Savaş Derneği, 1998-1999 yıllarında Tekirdağ Göğüs Has­ta­lık­ları Hastanesi’nde uzman doktor olarak çalıştı. 1999 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakülte­si Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı’na Kurucu Öğretim Üyesi-Yar­dımcı Doçent olarak atandı. 2003 yılında Doçent, 2009 yılında Profesör unvanını aldı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Türk Toraks Derneği (TTD), European Respiratory Society (ERS) ve American Thoracic Society (ATS) mesleki üyesidir. Türk Toraks Derneği’nde Çukurova Şube Sekreterliği, KOAH Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Üyeliği, 18. Yıllık Kongre Bilimsel Komite Başkanlığı, 13. ve 14. Dönem Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği gibi çeşitli görevleri yürütmüştür.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu ve Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Eğitim Programları Planlama Komisyonu gibi eğitim kurullarında görev almıştır.

2010 yılından bu yana Mersin İl Sağlık Müdürlüğü-Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol (GARD) Kurulu Üyeliği resmi görevlerini sürdürmektedir.

Bilimsel ilgi alanı ve akademik çalışmaları özellikle KOAH ve astım üzerine olup, bu alanda çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel yayını mevcuttur ve uluslararası klinik araştırma projeleri yürütmektedir. Göğüs hastalıkları alanında pek çok bilimsel dergide hakemlik ve danışma kurulu üyeliği yapmaktadır.

Detay
Kronik Miyeloid Lösemide 60 Soru 60 Cevap

Kronik Miyeloid Lösemide 60 Soru 60 Cevap

Kronik Miyeloid Lösemi ve İmatinib Mesilat

Detay
Astımda Merak Edilenler

Astımda Merak Edilenler

İÇİNDEKİLER

4 Un Allerjisine Bağlı Gelişen Mesleki Astım Olgusu

Uzm.Dr. Metin KEREN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin İmmünoloji ve Allerji Kliniği, İstanbul

9 Zor Astım: Allerjik Bronkopulmoner Aspergillozis Olgusu

Uzm.Dr. Burcu BARAN KETENCİOĞLU

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Kayseri

14 Anti-IgE Tedavisi ve Pulmoner Rehabilitasyon ile Kontrol Sağlanabilen Ağır Persistan Astım Olgusu

Uzm.Dr. Özlem ŞENGÖREN DİKİŞ, Doç.Dr. Tekin YILDIZ, Uzm.Dr. Seyhan US DÜLGER

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Bursa

22 Kombinasyon Tedavisi ve Tam / İyi Kontrol

Uzm.Dr. İsmail Selçuk ACAR

Tire Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir

27 Astım Akut Atak ve Bronşektazi Birlikteliği

Uzm.Dr. Erkan KURTARAN

Kilis Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Kilis

Detay

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, Actual Medicine dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. Actual Medicine, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.
Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında Actual Medicine dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.