Actual Medicine

Dergi Kimlik

Editör Prof.Dr. Çetin EROL

Yardımcı Editörler Prof.Dr. Ayşe ÇAYLAN

Doç.Dr. F. Esra GÜNEŞ

Yayın Sekreterler Prof.Dr. M. Numan ALP

Prof.Dr. Ahmet ALPMAN

Prof.Dr. Yusuf ATMACA

Prof.Dr. İzzet CAN

Prof.Dr. Alper YARANGÜMELİ

Yayın Yönetmenleri Prof.Dr. Ahmet TEMİZHAN

Prof.Dr. Hasan ÖZKAN

Sorumlu Yazı İşleri Md Mehmet Engin YÜKSEL

Reklam ve Halkla İllişkiller Md.. Jülide PİRECİOĞLU

Haber Merkezi Kemal YÜKSEL

Yayın Türü Yaygın süreli yayın

Yayın Şekli İki Ayda - Türkçe

 

MEBAS Medikal Basın Yayın ve Tanıtım Ajans San. ve Tic. Ltd. Şti. Adına

Sahibi: Adnan YÜKSEL

Yayın Yönetim Merkezi

MEBAS Medikal Basın Yayın ve Tanıtım Ajans San. ve Tic. Ltd. Şti.

Atakan Sokak No: 22/6 Mecidiyeköy - Şişli, İstanbul

Tel: (0212) 230 27 68 (pbx) • Fax: (0212) 246 41 49

www.actualmedicine.com.tr • actualmedicine@mebas.com.tr

ISSN:1300-476X

e-ISSN: 2717-8668

Dergimizin yayın dili Türkçe olup, yazı içinde geçen yabancı kökenli sözcükler Türkçe okunduğu biçimiyle yazılmalıdır. Kaynak yazımlarında dergi adları Index Medicus’a uygun olarak kısaltılmalı ve yerli kaynaklardan olabildiğince yararlanılmaya özen gösterilmelidir. Yazarın fotoğrafı, makalenin varsa şekilleri, tabloları ve resimleri mümkünse renk li, ayrıntıları görülecek derecede net ve baskı kalitesinde olmalıdır.

Yayınlanan yazı, resim, şekil ve tablolar Mebas Medikal Basın Ya yın San ve Tic. Ltd. Şti’den yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen herhangi bir vasıta ile basılamaz ve çoğaltılamaz. Ancak bilimsel amaçlarla (kaynak göstermek kaydıyla) alıntı yapılabilir. Dergimizde çıkan yazı, şekil ve resimlerden yazarları, ilan ve reklamlardan firmaları sorumludur.

Makalelerinizi, www.actualmedicine.com.tr adresinden online olarak gönderilebileceğiniz gibi actualmedicine@mebas.com.tr adresine de iletebilir ayrıca yayınlanan makalelere aynı web adresinden ulaşabilirsiniz.

Abone olmak için, aşağıdaki banka hesap numaralarımızdan birine gerekli ücretin Actual Medicine dergisi aboneliği için yatırıldığına ve dergilerin gönderileceği ad re si belirten kısa bir mektubun info@mebas.com.tr adresine gönderilmesi yeterlidir.

 

1- Garanti Bankası Halaskargazi Şb. 6299433 Şişli, İstanbul

2- İş Bankası Yenişehir Şb. 3455301 Kızılay, Ankara

Abone Ücretleri

Tek sayı: 50.-TL. Öğrenci: 150.-TL. Doktor: 200.-TL. Kurum: 300.-TL.