Actual Medicine

Dergi Kimlik

Editör Prof.Dr. Çetin EROL

Yardımcı Editörler Prof.Dr. Ayşe ÇAYLAN

Prof.Dr. Figen ŞERMET

Prof.Dr. Ahmet TEMİZHAN

Yayın Sekreterler Prof.Dr. M. Numan ALP

Prof.Dr. Ahmet ALPMAN

Prof.Dr. Yusuf ATMACA

Prof.Dr. Nilüfer YALÇINDAĞ

Prof.Dr. Alper YARANGÜMELİ

Prof.Dr. F. Esra GÜNEŞ

Yayın Yönetmeni Jülide PİRECİOĞLU

Sorumlu Yazı İşleri Md Mehmet Engin YÜKSEL

Haber Merkezi Kemal YÜKSEL

Yayın Türü Yaygın süreli yayın

Yayın Şekli İki Ayda Bir - Türkçe

MEBAS Medikal Basın Yayın ve Tanıtım Ajans San. ve Tic. Ltd. Şti. Adına

Sahibi: Adnan YÜKSEL

Yayın Yönetim Merkezi

MEBAS Medikal Basın Yayın ve Tanıtım Ajans San. ve Tic. Ltd. Şti.

Paradise City Çekmeköy Evleri Mehmet Akif Mh. Ulubatlı Hasan Cd. No:43 34782 Çekmeköy, İstanbul

Tel: (0212) 230 27 68  • GSM: (0532) 281 71 25

www.actualmedicine.com.tr • actualmedicine@mebas.com.tr

https://mndijital.medicalnetwork.com.tr/category/acme/

ISSN:1300-476X

e-ISSN: 2717-8668

Dergimizin yayın dili Türkçe olup, yazı içinde geçen yabancı kökenli sözcükler Türkçe okunduğu biçimiyle yazılmalıdır. Kaynak yazımlarında dergi adları Index Medicus’a uygun olarak kısaltılmalı ve yerli kaynaklardan olabildiğince yararlanılmaya özen gösterilmelidir. Yazarın fotoğrafı, makalenin varsa şekilleri, tabloları ve resimleri mümkünse renk li, ayrıntıları görülecek derecede net ve baskı kalitesinde olmalıdır.

Yayınlanan yazı, resim, şekil ve tablolar Mebas Medikal Basın Ya yın San ve Tic. Ltd. Şti’den yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen herhangi bir vasıta ile basılamaz ve çoğaltılamaz. Ancak bilimsel amaçlarla (kaynak göstermek kaydıyla) alıntı yapılabilir. Dergimizde çıkan yazı, şekil ve resimlerden yazarları, ilan ve reklamlardan firmaları sorumludur.

Makalelerinizi, www.actualmedicine.com.tr adresinden online olarak gönderilebileceğiniz gibi actualmedicine@mebas.com.tr adresine de iletebilir ayrıca yayınlanan makalelere aynı web adresinden ulaşabilirsiniz.

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, Actual Medicine dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. Actual Medicine, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.
Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında Actual Medicine dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.