Haberler

Actual Medicine

Diyabette Kardiyovasküler ve Renal Komplikasyonların Önlenmesi, Tanısı ve Tedavisi İçin Endokrinoloji, Kardiyoloji, Nefroloji (EnKarNe) Uzlaşı Raporu Yayınlandı

Diyabet yönetitimine ışık tutmak amacıyla, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD), Türk Kardiyoloji Derneği (TKD), Türk Nefroloji Dern eği (TND) ve Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği (THBHD) tarafından “Diyabetttte Kardiyovasküler ve Renal Komplikasyonların Önlenmesi, Tanısı ve Tedavisi İçin Endokrinoloji, Kardiyoloji, Nefroloji (EnKarNe) Uzlaşı Raporu” hazırlandı, Kasım 2021’de TurkJ EM Dergisi’nde online erişime açık hale geldi. Rapor, AstraZeneca’nın koşulsuz desteğiyle düzenlenen basın toplantıtısında kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Diyabet Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Serpil Salman, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Genel Sekreteri Prof. Dr. Sibel Güldiken, Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yıldız, Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Koruyucu Kar di yo loji ve Aterskleroz Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Öner Özdoğan, Türk Nef roloji Derneği (TND) Eski Başkanı Prof. Dr. Kenan Ateş, Türk Nefroloji Derneği (TND) Başkanı Prof. Dr. Alaattin Yıldız, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği (THBHD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ülver Derici tarafından paylaşılan EnKarNe Uzlaşı Raporu, Türkiye’de endokrinoloji, kardiyoloji ve nefroloji disiplinlerinin Tip 2 diyabet hastalığına yönelik olarak ortaklaşa hazırlanan ilk uzlaşı raporu olma özelliğini taşıyor. Dört farklı dernekten dokuz bilim insanı tarafından hazırlanan “EnKarNe Raporu”, multidisipliner bakış açısıyla diyabetin etkin bir biçimde yönetilmesi için iyi bakım standartları oluşturmayı amaçlıyor. Bu düzenlemeler tüm hekimler için yol gösterici bir kılavuz niteliğindedir.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda kronik ve bulaşıcı olmayan hastalıkların çok önemli sağlık sorunları olduğu ifade edilen raporda, giderek daha fazla kalori alan, daha az enerji harcayan, uyku uyanıklık dengesi bozulan, kimyasal kirleticilere sürekli maruz kalan insanın genetik yapısının, değişen çevre ve yaşam koşullarına yeterli uyum göstermediği tespiti yapılıyor.(1) Tüm bu faktörlere bağlı olarak obezite, hipertansiyon, dislipidemi ve bu hastalıkların çoğunlukla bir arada bulunduğu Tip 2 diyabet sıklığı dünyada ve ülkemizde giderek artıyor.(2)

Raporda Tip 2 diyabet hastalığına ilişkin önemli bilgiler şöyle vurgulanıyor:

• Yapılan çalışmalar hem ülkemizde (TURDEP2 Çalışması) hem de dünyada, her iki diyabetliden birinin henüz tanı almadığını gösteriyor.(3)

• Diyabetli bireylerde diğer organları etkileyen hasarların gelişmesini önlemek için kan şekerini kontrol altında tutmak son derece önemli.(4)

• Sadece kan şekeri kontrolü ile diyabetin kalp ve böbrek ile ilgili sonuçlarını bütünüyle önlemek mümkün olmuyor.(5)

• Diyabetli bireylerde en sık görülen kalpdamar hastalıkları; koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, inme ve sistolik/diyastolik kalp yetersizliği olarak sıralanıyor.(6)

• Kalp sebepli ölümlerin nedeni olarak öncelikle kalp damar tıkanıklıkları düşünülse de olguların önemli bir kısmında damar tıkanıklığı değil, kalp yetersizliği gibi kalbin fonksiyon bozukluklarıyla seyreden hastalıklar ölüme neden oluyor.(7)

• Diyabet, kronik böbrek hastalığının (KBH) en sık görülen nedeni olarak tanımlanıyor. Diyabetli bireylerde KBH riski diyabetli olmayanlara kıyasla en az iki kat artmış bulunuyor ve hastaların yaklaşık yüzde 30-40’ında böbrek hastalığı gelişiyor.(8)

• Türkiye’de 2020 yılı Böbrek kayıt sistemi raporuna göre, Türkiye’de 2020 yılında hemodiyalize yeni başlayan hastaların %36.6’sının diyabeti mevcuttur.(9)

Diyabette Kardiyovasküler ve Renal Kompşlikasyonların Önlenmesi, Tanısı ve Tedavisi için Endokrinoloji Kardiyoloji Nefroloji (EnKarNe) Raporu’nda, diyabetli bireylerin hastalık ve tedavi yönetiminde uyulması gereken kurallar şöyle sıralanıyor:

1. Diyabetli bireyde eşlik eden hastalık ve risk faktörlerinin tespiti

2. Eşlik eden hastalıkların taranması

3. Kardiyoloji ve Nefroloji’ye konsültasyonu istenilmesi gereken durumlar

4. Tedavi hedeflerinin belirlenmesi ve yaşam biçimi düzenlemeleri

5. Akılcı tıbbi tedavi

Raporun tamamına erişmek için: http://www.turkjem.org/uploads/pdf/176483724163736.pdf

Kaynaklar:

1. Satman I, et al. Eur J Epidemiol. 2013;28(2):169-180.

2. Budnik LT, et al. J Occup Med Toxicol. 2018;13(1):6, Satman I, et al. Eur J Epidemiol. 2013;28(2):169-180.

3. Satman I, et al. Eur J Epidemiol. 2013;28(2):169-180, Saeedi P, et al. Diabetes Res Clin Pr. 2019; 157:107843

4. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. New Engl J Med. 1993;329(14):977-986

5. The ACCORD Study Group. New Engl J Medicine. 2011;364(9):818-828, The ADVANCE Collaborative

Group. New Engl J Medicine. 2008;358(24):2560-2572.

6. Schmidt AM. Arteriosclerosis Thrombosis Vasc Biology. 2019;39(4):558-568

7. Glovaci D. et al. Curr Cardiol Rep. 2019;21(4):21

8. Koye DN. et al. Adv Chronic Kidney D. 2018;25(2):121-32

9. Türkiye’de Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Registry 2020, ISBN978-605-62465-00

GERİ DÖN

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, Actual Medicine dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. Actual Medicine, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.
Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında Actual Medicine dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.