Haberler

Actual Medicine

Sanofi, Yeni Kurumsal Markasını Tanıttı

Sanofi, son 50 yıl içerisinde hasta odaklı bilimsel keşiflerin birikimiyle zengin bir mirasa sahip, küresel bir sağlık lideri kimliği kazandı. Şirketin tarihinde, birçok nadir hastalığın ilk tedavilerinin yanı sıra diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar için tedavi standardını belirleyen çözümler de bulunuyor. Sanofi’nin halk sağlığına yönelik taahhüdü yıllardır her sene yüz milyonlarca insanın gribe karşı korunmasına ve çocuk felcinin yeryüzünden silinme aşamasına gelmesine imkan verirken, şirketin bilimsel vizyonu enflamatuvar hastalıkların tedavisinde ezber bozan yenilikler yapmasına da olanak sağlıyor.

Birçok farklı şirkette kökleri olan Sanofi bugün çok çeşitli kültürlerin, kimliklerin ve markanın birleşimi konumunda. Sanofi’nin yeni markası, temelini işte bu zengin mirastan alıyor ve çeşitlilik içeren tarihini ilk kez tek bir ortak kimlik altında bir araya getiriyor. Şirketin kurumsal yolculuğunu temsil eden marka dönüşümü bir yandan da geleceğe yönelik iddialı stratejisini vurguluyor.

Tek Sanofi, tek kimlik

Şirketin aşılara odaklanan iş birimi Sanofi Pasteur ve özellikli tedavilere odaklanan iş birimi Sanofi Genzyme ile önceden alınmış olan tüm markalar artık tek bir Sanofi adı ve markası altında birleşiyor. Bu markalar uzun yıllar boyunca inovasyonun insan yaşamı üzerindeki etkisinin simgesi haline gelmişti. Tek bir şirket olarak yeni bir ortak amaç ve kimlik çerçevesinde düşünmek ve hareket etmek, Sanofi’yi kaynaklarını daha stratejik bir şekilde önemli yenilikleri üretmeye yönlendirerek, şirketi daha fazla etki yaratan bir konuma getirecek.

Bilimsel keşiflere dayanan tasarım

Teknoloji sektörünün sade ve hareket odaklı kodlarından esinlenen Sanofi’nin yeni logosu, şirketin yeni amacı ve iddiasını temsil ediyor. İki mor nokta, başlangıç çizgisi mevcut durumu sorgulamaya ve farklı düşünmeye yol açan merakve bitiş çizgisi insan hayatını etkileyecek yenilikçi çözümlerin kapısının aralandığı “evreka” anıarasındaki bilimsel yolculuğu ifade ediyor.

GERİ DÖN

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, Actual Medicine dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. Actual Medicine, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.
Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında Actual Medicine dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.