Haberler

Actual Medicine

“Türkiye Solunum Koalisyonu” Dünya Akciğer Günü’nde İlk Etkinliğini İstanbul’da Gerçekleştirdi

Türk Toraks Derneği ve Türkiye Solunum Araştıtırmaları Derneği önderliğinde bir araya gelen 17 uzmanlık derneği ve 6 hasta derneğinden oluşan "Türkiye Solunum Koalisyonu"“Dünya Akciğer Günü” nedeni ile önemli bir etkinliğe imza attıttı.

Uluslararası Solunum Dernekleri Forumu'nun (FIRS) girişimiyle Dünya Akciğer Günü olarak kabul edilen 25 Eylül’de; sık karşılaşılan solunum hastalıklarına ve sebeplerine farkındalık yaratmak ve çevresel etmenlere bağlı olması nedeniyle pek çoğunun ortaya çıkmadan önlenebileceğine dikkat çekmek isteyen Türkiye Solunum Koalisyonu, bu senenin teması olarak belirlenen: "Önlemlere ve tedaviye herkes erişsin. Fırsat eşitliği sağlansın!" konusu üzerinde duruyor.

Koalisyon ilk etkinliğini İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de katkılarıyla 27 Eylül’de, Müze Gazhane Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirdi. Et kin lik kapsamında; halk seminerleri, solunum fonksiyon test ölçümleri ve yorumlanması, pedal çevirme alanında bisiklet ergometrisi ve solunum sağlığına yönelik egzersiz eğitimleri İnsentif spirometri, balon şişirme vs. fizyoterapist ve uzman doktorlar eşliğinde solunum sağlığına yönelik hareket/egzersizler) halka ücretsiz olarak sunuldu. Akciğer sağlığı ve hastalıkları, risk faktörleri (iklim değişikliği, orman yangınları ile çevre kirliliği de dahil olmak üzere), toplumsal ve ekonomik etkileri, önleyici yaklaşımlar (aşılama, tütün ürünlerinin bırakılması vb.) konularında, uzman doktorlar her saat başı bilgilendirme yapıp katılımcıların sorularını yanıtladılar.

Koalisyon, Solunum Sistemi Hastalıklarını Önlemeyi ve Bu Hastalıklardan Kaynaklanan Toplumsal ve Ekonomik Yükü Azaltmayı Hedefliyor!

Koalisyonun kurucu derneklerinden olan Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Nurdan Köktürk şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye Solunum Koalisyonu, solunum sistemi hastalıklarını önlemeyi ve bu hastalıklardan kaynaklanan toplumsal ve ekonomik yükü azaltmayı hedeflemektedir. Koalisyon ayrıca 2030 yılı sonunda akciğer hastalıklarından kaynaklanan ölümleri üçte bir oranında azaltma amacını taşımaktadır. Bu hedef, Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel sağlık hedefleriyle uyumlu bir şekilde belirlenmiştir. Türkiye’de solunum hastalıkları, tüm ölümler arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Dolayısı ile bu hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için önemli adımlar atılması gerekmektedir. Bununla birlikte, solunum fonksiyon testlerine erişimde ve nitelikli testlerin yapılmasında zorluklar yaşanmaktadır. Bu sorunlar, KOAH ve astım gibi hastalıkların tanısı ve takibinde olumsuz etkilere yol açabilmektedir. Türkiye’nin solunum sağlığına yönelik bu gibi zorluklarının aşılması için çeşitli çalışmalar ve politika değişiklikleri yapılması önemlidir."

Türkiye Solunum Koalisyonu, Ulusal Düzeyde Tütün Kullanımının Azaltılması İçin Çalışacak

Düzenlenen etkinlikte koalisyon adına açıklama yapan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. M. Şule Akçay özellikle tütün kontrolüne değinerek şu bilgileri paylaştı: “Akciğer hastalıklarının önlenmesinde en etkin yaklaşımların başında tütün kontrolünün sağlanması gelir. Ulusal düzeyde tütün kontrolünün sağ lanması için yasal düzenlemeler yeterli olduğu halde, özellikle ergen ve gençlerde giderek artan sigara içme oranları, yasanın uygulanması aşamasındaki denetim mekanizmalarının eksikliğini yansıtmaktadır. Geleneksel sigara içiminin yanında maalesef elektronik sigara ürünleri de gençler arasında yaygın olarak tüketilmektedir. Oysa esigaranın ithali ve satışı ülkemiz regülasyonlarına göre yasaktır. Bu koalisyona üye olan dernek temsilcileri ulusal düzeyde tütün kullanımının azaltılması konusuna da odaklanmak üzere çalışmalar planlamaktadır.”

Koalisyona Üye Dernekler: Akciğer Hastaları Dayanışma Derneği (AHDADER), Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Akciğer Damar Hastalıkları Araştırma Derneği (ADHAD), Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD), ALS Motor Nöron Hastaları Derneği (ALSMNH), Çocuk Göğüs Hastalıkları Derneği, Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Fizyoterapistleri Derneği, Kistik Fibrozis Derneği (KİFDER), KOAH Hastaları Derneği, Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği (PAHSSc), Türk Akciğer Kanseri derneği (TAKD), Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, Türk Toraks Radyolojisi Derneği (TRD), Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD), Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği (TÜYUD), Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Derneği (AİD), Uyku Derneği. Kurucu üyeler: Türk Toraks Derneği (TTD),Türkiye Solu num Araştırmaları Derneği (TUSAD)

GERİ DÖN

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, Actual Medicine dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. Actual Medicine, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.
Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında Actual Medicine dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.