Proje Yayınlar

Actual Medicine

Olgularla AKO

İÇİNDEKİLER

1 Astım-Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Overlap                                  

Uzm.Dr. Soner Demirbaş

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Konya

10 Astım-Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Overlap  

Uzm.Dr. Evren Canel Karakaş

Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi, İstanbul

15 Astım-Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Overlap Olgusu

Uzm.Dr. Esma Ceylan Cantepe

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Malatya

21 Allerji Kliniğinde Bir Astım-Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Overlap Olgusu

Doç.Dr. Bülent Bozkurt

Lokman Hekim Üniversitesi Etlik Lokman Hekim Hastanesi  İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları Kliniği Göğüs Hastalıkları Bölümü, Ankara


Devanı için Üye Girişi % Else %>

Değerli Meslektaşlarım,

Astım ve Kronik Obstüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olan olgular günlük pratiğimizin çok büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Genç yaşta başlayan, reverzibl hava yolu obstrüksiyonu olan atopinin eşlik ettiği olgularda astımı ön planda düşünürken; 40 yaş üstünde semptomların başladığı, kronik sigara içicisi ya da biyokütleye maruz kalan, genellikle irreversibl hava yolu obstrüksiyonu ile karakterize olgularda ise KOAH düşünmekteyiz. Karşılaştığımız hastalar ise her zaman bu tablolara birebir uymamaktadır. Hekimlik sanatı ise bu noktada devreye girmektedir. Hem astım hem KOAH özelliklerini taşıyan hastalarımızla karşılaştıkça tedaviyi yönlendirmede sorunlar yaşamaya başlamıştık. Bu süreç 2000’li yıllarında başlarında Astım-KOAH Overlap Sendromu (AKOS) tanımının ortaya çıkmasına neden oldu. 2014 yılında ise İspanyol Rehberi’nde, GINA ve GOLD’da AKOS tanımlanmış, tedavi algoritmasında yer almıştır. Günü­müzde ise sendrom kavramından uzaklaşılmış ve AKO olarak literatüre geçmiştir. Tanı kriterlerine göre AKO düşünülen hastalarda tedavi; hem astım komponentini hem de KOAH komponentini kapsayacak şekilde genişletilmelidir. İKS+LABA ile kontrol altına alınamayan bir astım hastasında AKO düşünüldüğünde tedaviye LAMA eklenmesi dramatik bir sonuç oluşturmaktadır. 

Bu dergide, Türkiye’nin farklı coğrafik bölgelerinden bizzat kendileri tarafından tanı konulan, tedavi ve takip edilen AKO olan 4 olgu hekimlerimiz tarafından sizlere sunulmuştur.                              

DEVA Holding A.Ş. bu yayının oluşmasında koşulsuz eğitim desteği sağlamıştır. 

Siz okuyucularımıza katkı sağlayacağını düşündüğüm bu yayının oluşması için olgularını hazırlayarak katkıda bulunan meslektaşlarıma, DEVA Holding A.Ş.’ye ve Medical Network Yayınevi’ne teşekkür ediyorum. 

İyi okumalar dileklerimle.

Saygılarımla

Doç.Dr. Funda COŞKUN

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa


GERİ DÖN