Proje Yayınlar

Actual Medicine

Olgularla Respiroloji C1 S2 2018

İÇİNDEKİLER

21 Bir Olgu ile Soliter Pulmoner Nodül 

Solitary Pulmonary Nodule with a Case

Uzm.Dr. Evren Canel KARAKAŞ

İstanbul Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi, İstanbul

26 Yakın Tarihte Hemorajik İnme Geçiren Olguda Gelişen Masif Pulmoner Embolinin Kateter Aracılı Trombolizisle Tedavisi 

Catheter-Directed Thrombolytic Treatment of  Massive Pulmonary Embolism in a Patient with Recent Hemorrhagic Stroke

Uzm.Dr. Serhat EROL*, Uzm.Dr. Evren ÖZÇINAR**, Uzm.Dr. Kutay VURGUN***, Doç.Dr. Aydın ÇİLEKDAĞ*, Prof.Dr. Akın KAYA*

* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Ankara

*** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

31 Endobronşiyal Metastaz ile Başvuran  Germ Hücreli Tümör Olgusu 

Patient with Germ Cell Tumor and Endobronchial Metastasis

Uzm.Dr. Serhat EROL*, Uzm.Dr. Orhan AKKAYA**, Prof.Dr. Akın KAYA*

* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara

** Tarsus Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü, Tarsus

34 Kaviter Akciğer Hastalığının Nadir Bir Nedeni: Özofagoplevral Fistüllü Olgu

A Rare Cause of Cavitary Lung Disease: Esophagopleural Fistula Case

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ARPAĞ

Batman Medicalpark Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Batman

40 Akciğer Kanserini Taklit Eden İnvazif Sellüler Schwannoma Olgusu

Invasive Cellular Schwannoma Mimicking Lung Cancer: A Case Report 

Uzm.Dr. Halil İbrahim YAKAR*, Uzm.Dr. Serkan GÜNGÖR**, 

Uzm.Dr. Zuhal KUŞ SİLAV***,  Prof.Dr. Hatice SINAV USLU**, Prof.Dr. Erkan CEYLAN*

* İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

** İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul

  *** Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği, İstanbul

Devanı için Üye Girişi % Else %>

Değerli Meslektaşlarım,

Olgularla Respi̇roloji̇ dergisinin 2018 yılı 2. sayısını çeşitli kliniklerden uzman arkadaşlarımızın katkısı ile hazırladık. Bu sayıda yine ilginç olgulara yer verildi.

Dr. Karakaş, güncel rehberlerin de yayınlandığı bugünlerde Soliter Pulmoner Olgusu’nu hazırladı. 

Dr. Erol ve arkadaşları, sistemik trombolitik tedavi verilemeyen bir olguda Kateter Aracılı Trombolizis Olgusu’nu tartıştılar. 

Dr. Erol ve Dr. Akkaya, Endobronşiyal Metastaz ile Başvuran Germ Hücreli Tümör Olgusu’nu bol şekillerle sundular. 

Dr. Arpağ, Kaviter Akciğer Hastalığının Nadir Bir Nedeni: Özofagoplevral Fistüllü Bir Olgu’yu hazırladı ve oldukça öğretici şekillerle zenginleştirdi. 

Dr. Yakar ve arkadaşları, Akciğer Kanserini Taklit Eden İnvazif Sellüler Schwannoma Olgusu’nu sundular ve literatürlerle tartıştılar.

Bu sayının faydalı olmasını diliyor ve katkı sağlayan tüm yazarlara teşekkür ediyorum.

 

Prof.Dr. Akın KAYA

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı 

GERİ DÖN