Proje Yayınlar

Actual Medicine

Olgularla Respiroloji C1 S3 2018

İÇİNDEKİLER

44 Post-op Komplikasyonlar: Üçü Bir Arada

Post-op Complications: Three in One

Uzm.Dr. Sabri Serhan OLCAY

Burdur Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Burdur 

48 Amfizemli Bir Olguda Sıradışı Semptomlar: Chiliaditi Sendromu  

Extraordinary Symptoms in a Patient with Emphysema: Chiliaditi Syndrome                               

Uzm.Dr. Münevver MERTSOYLU AYDIN

Özel T.T.S.İ.S. Kızılay Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Kayseri 

53 EBUS-TBİA ile Tanı Alan Karsinoid Tümör Olgusu

A Case of Carcinoid Tumor Diagnosed by EBUS-TBNA

Uzm.Dr. Ayperi ÖZTÜRK

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Pulmonoloji Kliniği, Ankara

57 Bir Ailede Tekrarlayan Spontan Pnömotoraks Öyküsü: Birt-Hogg-Dubé Sendromu

Recurrent Spontaneous Pneumothorax History in a Family: Birt-Hogg-Dubé Syndrome

Dr. Dilek KARADOĞAN*, Osman YILMAZ**, Dr. Hüseyin KOŞAK*, 

Dr. Maksude Esra KADIOĞLU***, Dr. Yavuz METİN***, Dr. Kerim TÜLÜCE****, 

Doç.Dr. Serdar CEYLANER*****, Dr. Songül ÖZYURT*, Dr. Bilge YILMAZ KARA*, 

Prof.Dr. Ünal ŞAHİN*, Prof.Dr. Adile Berna DURSUN******

* Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD, Rize

** Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Dönem Öğrencisi, Rize

*** Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD, Rize 

**** Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD, Rize

***** Intergen Genetik Tanı ve Uygulama Merkezi, Ankara

****** Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji ve Allerji Hastalıkları ABD, Rize

Devanı için Üye Girişi % Else %>

Değerli Meslektaşlarım, 

Olgularla Respiroloji dergimizin 3. sayısında birlikteyiz.

Dergimizin bu sayısında yine özenle seçilmiş, özenle yazılmış ve klinik pratiğimize de katkı sunacak şekilde özenle tartışılmış 4 adet olgu sunumu vardır. Bu olgularda pulmoner tromboembolinin farklı pulmoner patolojilerle birliktelik gösterebileceği ve ortopedik cerrahi geçirecek hastalarda pulmoner tromboembolinin gelişmesinin önlenebilmesi için uygun yaklaşımlarda bulunulmasının önemli olduğu, Chiliaditi sendromunun genelde asemptomatik olmasına karşın pulmoner patoloji­lerle karışabilecek semptomlara neden olabileceği, karsinoid tümörlerin tanısında konveks prob endobronşiyal ultrasonografi eşliğinde iğne aspirasyonunun minimal invazif ve güvenli bir tanı yöntemi olduğu ve son olarak da aile öyküsü olan pnömotorakslı olgularda Birt-Hogg-Dubé Sendromu’nun düşünülmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

İyi okumalar diler, dergimize bugüne kadar göstermiş olduğunuz ilgi ve vermiş olduğunuz destek için teşekkürlerimi sunarım. 

Saygılarımla,

Doç.Dr. Kurtuluş AKSU 

SBÜ Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

GERİ DÖN

Gizlilik Beyanı

Yazarlar, Actual Medicine dergisi tarafından yukarıda istenen bilgileri sisteme yüklemeyi kabul ederler. Actual Medicine, kişisel bilgilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruyacaktır. Herhangi bir kişisel bilgi sadece bu dergi ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Bu bilgiler başka amaçlarla kullanılmayacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Tek istisna, mahkeme kararları, taleplere karşı savunma hakları, yasadışı faaliyetlerden korunma ve benzeri yasal durumlardır.
Yazarlar; dergideki yenilikler, sağlık dünyasındaki gelişmeler, kongreler, sempozyumlar, toplantılar, seminerler ve farmakolojik gelişmeler hakkında Actual Medicine dergisinden gönderilecek yazılı, sözlü ve görsel bilgilendirme e-postası almayı kabul eder.