Proje Yayınlar

Actual Medicine

MN HEMATOLOJİ OLGULARI Sayı 1 2018

Böbrek Yetmezliği Olan Multipl Miyelom Hastasında Otolog Hematopoetik Kök Hücre Nakli Öncesi ve Sonrası Dirençli / Nüks Hastalıkta Lenalidomid / Deksametazon’un Güçlü Etkinliği

Prof.Dr. Seçkin ÇAĞIRGAN

Medicalpark İzmir Hastanesi Hematoloji Kliniği ve Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu

 

GERİ DÖN