Proje Yayınlar

Actual Medicine

HEMATOLOJİ OLGULARI Sayı 2 2019

Otolog Nakil Adayı Olmayan Multipl Miyelom Hastasında Şiddetli Biyokimyasal Relaps ve Sonrasında Lenalidomid’in Etkinliği

Prof.Dr. Nil GÜLER

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Denizli


GERİ DÖN