Proje Yayınlar

Actual Medicine

HEMATOLOJİ OLGULARI Sayı 3 2019

Bortezomib Bazlı İndüksiyon ve Tandem Otolog Nakil Sonrasında Nüks Gelişen Multipl Miyelom/Amiloidozis Hastasında Lenalidomid/Deksametazon ile 

Uzun Dönemli Remisyon

Prof.Dr. Birol GÜVENÇ • Uzm.Dr. Hüseyin Derya DİNÇYÜREK

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Adana

GERİ DÖN