Proje Yayınlar

Actual Medicine

HEMATOLOJİ OLGULARI Sayı 4 2019

Multipl Miyelom Tedavisinde Lenalidomidin Yeri ve Lenalidomid Tedavisinin Yönetimi

Prof.Dr. Rıdvan ALİ

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Bursa


GERİ DÖN